職場のあんぜんサイト

 1. Trang chủ
 2. Các loại giáo trình/công cụ

Các loại giáo trình/công cụ

Giáo trình bằng video

Cách thao tác trên trang tải xuống
① Di chuột vào mũi tên ở bên phải của “Tải xuống”
② Nhấp chuột phải và chọn “Lưu mục tiêu dưới dạng” để lưu vào thiết bị
 (Nhấp chuột trái sẽ phát trực tiếp video và không thể tải xuống)

Chung

Nội dung cơ bản về an toàn, sức khỏe và phòng chống tai nạn nghề nghiệp

Xe nâng

Cần trục - móc cáp treo hàng

Công việc đúc

Công việc hàn

Kiến thức cơ bản về hóa chất

Quản lý hóa chất

Theo từng ngành nghề

Ngành hộ lí

Ngành vệ sinh tòa nhà

Ngành công nghiệp Sokeizai, Ngành sản xuất máy móc công nghiệp, Ngành công nghiệp liên quan đến thông tin - điện tử

Ngành xây dựng/Hạng mục chung

Văn bản
 • Tổng quan về công trường xây dựng (5MB)

  Tải xuống
 • Biện pháp về sức khỏe tinh thần (2MB)

  Tải xuống
 • Các biện pháp khi sốc nhiệt (Say nắng) (1MB)

  Tải xuống
 • Các biện pháp ngăn chặn thiệt hại gây ra bởi tia phóng xạ ion hóa (2MB)

  Tải xuống
Video
 • Tổng quan về công trường xây dựng (103MB)

  Tải xuống
 • Biện pháp về sức khỏe tinh thần (112MB)

  Tải xuống
 • Các biện pháp khi sốc nhiệt (Say nắng) (122MB)

  Tải xuống
 • Các biện pháp ngăn chặn thiệt hại gây ra bởi tia phóng xạ ion hóa (75MB)

  Tải xuống

Ngành xây dựng/Công tác thi công cốp pha

Văn bản
 • Trình độ chuyên môn cơ bản và các vấn đề khác (2MB)

  Tải xuống
 • Thang gấp - sàn công tác kiểu di động (2MB)

  Tải xuống
 • Sử dụng dụng cụ điện (2MB)

  Tải xuống
 • Biện pháp phòng ngừa rơi ngã từ trên cao (giàn giáo, v.v...) (2MB)

  Tải xuống
 • Biện pháp ngăn ngừa rơi ngã từ trên cao (lỗ mở, v.v...) (2MB)

  Tải xuống
Video
 • Trình độ chuyên môn cơ bản và các vấn đề khác (74MB)

  Tải xuống
 • Thang gấp - sàn công tác kiểu di động (118MB)

  Tải xuống
 • Sử dụng dụng cụ điện (143MB)

  Tải xuống
 • Biện pháp phòng ngừa rơi ngã từ trên cao (giàn giáo, v.v...) (123MB)

  Tải xuống
 • Biện pháp ngăn ngừa rơi ngã từ trên cao (lỗ mở, v.v...) (84MB)

  Tải xuống

Ngành xây dựng/Công tác thạch cao (trát vữa) và hoàn thiện nội thất

Văn bản
 • Điều cần chú ý (1) khi làm việc (như giàn giáo, thang gấp) (1MB)

  Tải xuống
 • Điều cần chú ý (2) khi làm việc (1MB)

  Tải xuống
 • Chú ý với công việc dùng dụng cụ, máy móc (1MB)

  Tải xuống
 • Thang gấp - sàn công tác kiểu di động (1MB)

  Tải xuống
 • Các biện pháp chống ami-ăng trong các tòa nhà (Sợi mi-ăng-bông đá) (1MB)

  Tải xuống
Video
 • Điều cần chú ý (1) khi làm việc (như giàn giáo, thang gấp) (81MB)

  Tải xuống
 • Điều cần chú ý (2) khi làm việc (67MB)

  Tải xuống
 • Chú ý với công việc dùng dụng cụ, máy móc (67MB)

  Tải xuống
 • Thang gấp - sàn công tác kiểu di động (85MB)

  Tải xuống
 • Các biện pháp chống ami-ăng trong các tòa nhà (Sợi mi-ăng-bông đá) (84MB)

  Tải xuống

Ngành xây dựng/Công tác bơm bê tông

Văn bản
 • Chú ý trong công tác chuẩn bị (3MB)

  Tải xuống
 • Chú ý trong công tác bố trí xe bơm bê tông (2MB)

  Tải xuống
 • Những chú ý trong công tác vận hành xe bơm bê tông (3MB)

  Tải xuống
 • Những chú ý với các sự cố và công tác bơm bê tông ở đầu vòi (3MB)

  Tải xuống
 • Những chú ý trong công tác thu hồi và công tác vệ sinh (2MB)

  Tải xuống
Video
 • Chú ý trong công tác chuẩn bị (78MB)

  Tải xuống
 • Chú ý trong công tác bố trí xe bơm bê tông (83MB)

  Tải xuống
 • Những chú ý trong công tác vận hành xe bơm bê tông (67MB)

  Tải xuống
 • Những chú ý với các sự cố và công tác bơm bê tông ở đầu vòi (74MB)

  Tải xuống
 • Những chú ý trong công tác thu hồi và công tác vệ sinh (78MB)

  Tải xuống

Ngành xây dựng/Thi công đào đường hầm, công tác đào đất và nghiệp vụ lái máy xây dựng

Văn bản
 • An toàn đối với thi công đào đường hầm (công việc bên trong đường hầm) (2MB)

  Tải xuống
 • An toàn thi công đào đường hầm (công việc trên cao, hố PIT) (1MB)

  Tải xuống
 • Những điều cơ bản và kiểm tra máy xây dựng (2MB)

  Tải xuống
 • Những điều cơ bản và kiểm tra máy xây dựng (2MB)

  Tải xuống
 • Làm việc an toàn đối với công tác thi công đất (2MB)

  Tải xuống
Video
 • An toàn đối với thi công đào đường hầm (công việc bên trong đường hầm) (111MB)

  Tải xuống
 • An toàn thi công đào đường hầm (công việc trên cao, hố PIT) (124MB)

  Tải xuống
 • Những điều cơ bản và kiểm tra máy xây dựng (119MB)

  Tải xuống
 • Những điều cơ bản và kiểm tra máy xây dựng (113MB)

  Tải xuống
 • Làm việc an toàn đối với công tác thi công đất (85MB)

  Tải xuống

Ngành xây dựng/Công tác lợp mái nhà

Văn bản
 • Biện pháp ngăn ngừa rơi ngã từ trên mái (47MB)

  Tải xuống
 • Bố trí giàn giáo (sàn làm việc) (39MB)

  Tải xuống
 • Công tác cẩu - công tác tháo buộc cáp cẩu (3MB)

  Tải xuống
 • Đá mài (máy mài đĩa) (2MB)

  Tải xuống
 • Máy tời, quy định an toàn dừng công việc do thời tiết xấu (2MB)

  Tải xuống
Video
 • Biện pháp ngăn ngừa rơi ngã từ trên mái (90MB)

  Tải xuống
 • Bố trí giàn giáo (sàn làm việc) (71MB)

  Tải xuống
 • Công tác cẩu - công tác tháo buộc cáp cẩu (50MB)

  Tải xuống
 • Đá mài (máy mài đĩa) (78MB)

  Tải xuống
 • Máy tời, quy định an toàn dừng công việc do thời tiết xấu (54MB)

  Tải xuống

Ngành xây dựng/Nghiệp vụ điện tử viễn thông

Văn bản
Video
 • Thang gấp - sàn công tác kiểu di động (101MB)

  Tải xuống
 • Sử dụng dụng cụ điện (88MB)

  Tải xuống
 • Làm việc ở chỗ cao, làm việc với thiết bị nặng (95MB)

  Tải xuống
 • Xe làm việc trên cao (96MB)

  Tải xuống
 • Phòng tránh ngộ độc khí cacbonic - thiếu oxy (93MB)

  Tải xuống

Ngành xây dựng/Công tác thi công cốt thép và công tác hàn nối cốt thép

Văn bản
 • Toàn thể công tác công trường (4MB)

  Tải xuống
 • Công tác trên cao, sàn công tác kiểu di động (2MB)

  Tải xuống
 • Cần cẩu, tháo buộc cáp cẩu, công tác nâng (2MB)

  Tải xuống
 • Công việc thi công khớp nối hàn áp lực khí, khớp nối dạng cơ khí (2MB)

  Tải xuống
 • Công việc ở công trường (1MB)

  Tải xuống
Video
 • Toàn thể công tác công trường (111MB)

  Tải xuống
 • Công tác trên cao, sàn công tác kiểu di động (101MB)

  Tải xuống
 • Cần cẩu, tháo buộc cáp cẩu, công tác nâng (90MB)

  Tải xuống
 • Công việc thi công khớp nối hàn áp lực khí, khớp nối dạng cơ khí (85MB)

  Tải xuống
 • Công việc ở công trường (80MB)

  Tải xuống

Ngành đóng tàu và thiết bị hàng hải

Văn bản
Video

Ngành bảo trì & sửa chữa ô tô

Ngành hàng không

Ngành dịch vụ lưu trú

Ngành nông nghiệp

Ngành ngư nghiệp

Ngành sản xuất thực phẩm và đồ uống

Ngành chế biến thực phẩm

Ngành nhà hàng

Ngành vận chuyển hàng hóa đường bộ

Ngành bán lẻ