職場のあんぜんサイト

 1. Home
 2. Iba't ibang materyales/kagamitan sa pagtuturo

Iba't ibang materyales/kagamitan sa pagtuturo

Video ng pagtuturo

Sama-sama lahat ng Industriya

 • Karaniwan

  Matututuhan mo ang mga pangunahing pamamaraan para maiwasan ang mga aksidente sa trabaho na karaniwan sa maraming industriya.

  I-click ito para sa mga detalye

Kada Industriya

Materyales ng VR

 • Materyales ng VR

  I-link sa Youtube
  Ang materyal sa pagtuturo na ito ay ginawa upang mapahusay ang epektong pang-edukasyon sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng pagkatuto at karanasan.
  ① Isang maikling paliwanag ng kaligtasan at kalusugan gamit ang mga video
  ② Simulated na karanasan ng iba't ibang mapanganib na trabaho sa isang virtual na lugar ng trabaho (VR experience)
  ③ Pagpapaliwanag ng kaalaman na dapat makuha

  I-click ito para sa mga detalye