職場のあんぜんサイト

 1. Trang chủ
 2. Các loại giáo trình/công cụ

Các loại giáo trình/công cụ

Giáo trình bằng video

Chung cho tất cả các ngành

 • Chung

  Bạn có thể tìm hiểu những hạng mục cơ bản về ngăn ngừa các tai nạn lao động phổ biến ở tất cả các ngành công nghiệp.

  Xem chi tiết tại đây

Theo từng ngành nghề

Giáo trình VR

 • Giáo trình VR

  Liên kết dẫn đến Youtube. Giáo trình này được thiết kế để nâng cao hiệu quả đào tạo bằng cách kết hợp giữa học tập và trải nghiệm.
   ① Giải thích đơn giản về sức khỏe và an toàn bằng video
   ② Trải nghiệm mô phỏng về các loại công việc nguy hiểm tại nơi làm việc ảo (trải nghiệm VR)
   ③ Giải thích kiến thức cần tiếp thu

  Xem chi tiết tại đây