title
会社名:株式会社 小野明組業種:建設業
所在地:大分県佐伯市本匠大字笠掛1579番地1
電話番号:0972-56-5000

安全方針「安全を最優先する」を基本理念とし、全員参加で安心して働ける作業環境作りと安全衛生水準の向上に努める。

安全への取組み事例
【労働安全大会の開催】
年に一度、社員及び協力会社が参加し、意見発表や安全スローガン表彰、外部からの講演・実演等により意識向上に努めています。
【安全パトロールの実施】
月に一度以上、作業所の安全パトロールを実施し、改善指導を行っています。
【月例安全会議の実施】
月に一度、安全会議を実施し、労働者の意見を反映するとともに、安全衛生水準の向上に努めています。

安全への取組み参考資料
  • ①労働安全大会
    労働安全大会
  • ②安全パトロール
    安全パトロール
  • ③月例安全会議
    月例安全会議

労働災害発生状況
平成20年度平成21年度平成22年度平成23年度平成24年度合   計
死亡災害0件0件0件0件0件0件
休業4日以上0件0件0件0件0件0件
休業4日未満0件0件0件0件0件0件