title
会社名:西岡建設株式会社 業種:建設業
所在地:北海道帯広市依田町18番地の2
電話番号:0155-24-4654

安全方針 安全なくして“未来なし”、“発展なし”、“利益なし” を基本とし、『勝利報恩』の社是の元、事故・災害 “ゼロ” で快適な職場環境を構築する。

安全への取組み事例
【月次安全朝礼】
毎月初めの平日6:30に、役員、各部長、土木部職員、直営作業員が集合し、社長の訓示に始まり、各現場毎の進捗状況、月毎の安全目標を発表し全員で確認します。
【月次安全パトロール】
社長を中心とした安全委員会が、各現場をパトロールし、現場状況の確認、チェックシートによる安全点検を実施し、安全意識の高揚を図ります。
【年次安全大会】
毎年5月末から6月初めに、全社員および協力会社が集まり、本格的な新年度事業スタートに合わせて、安全大会を開催し、安全衛生活動の徹底を図ります。

安全への取組み参考資料
 • ①月次安全朝礼
  月次安全朝礼の写真
 • ①月次安全朝礼
  月次安全朝礼の写真
 • ②月次安全パトロール
  月次安全パトロールの写真
 • ②月次安全パトロール
  月次安全パトロールの写真
 • ②月次安全パトロール
  月次安全パトロールの写真
 • ③年次安全大会
  年次安全大会の写真
 • ③年次安全大会
  年次安全大会の写真
 • ③年次安全大会
  年次安全大会の写真

労働災害発生状況
2015年2016年2017年2018年2019年
死亡災害0件0件0件0件0件
休業4日以上0件0件0件0件2件