title
会社名:株式会社ニコン 熊谷製作所 業種:製造業
所在地:埼玉県熊谷市御稜威ケ原201-9
電話番号:048-533-2111

安全方針 目標:健康安全を確保して、個人と会社がともに成長できる環境づくり!

方針:
1.CSRと健康・安全配慮義務の履行
2.安全配慮の徹底 ~不安全行動を見逃さない~
3.健康増進支援活動の推進
4.快適職場環境の形成

安全への取組み事例
【安全衛生関連法令・規程遵守】
守るべき法令、社内規定・基準について対応漏れとならないよう管理を徹底し、安全管理水準の統一と向上を図る。
【作業リーダー教育】
安全確保のための必要な取り組みや考え方を理解し、現場での部下の指導や育成ができるようスキルアップを図る。
【快適な職場環境作り】
安全衛生推進員等によるパトロールを定期的に実施し、職場に潜む危険、有害要因を排除し、 快適な職場環境作りにつとめる。

安全への取組み参考資料
  • ①安全衛生関連法令・規程遵守
    安全衛生関連法令・規程遵守
  • ②作業リーダー教育
    作業リーダー教育
  • ③快適な職場環境作り
    快適な職場環境作り

労働災害発生状況
2010年度2011年度2012年度2013年度2014年度(~12月)
休業災害0件0件2件1件0件