title
会社名:中田建設株式会社 業種:建設業
所在地:秋田県能代市万町4番29号
電話番号:0185-54-3911

安全方針 無事故・無災害により、安全で快適な職場環境を作ります。
(1)労働安全衛生に関する法令、並びに安全衛生関係の規則を順守する。
(2)社員・従業員の安全と健康管理を最優先に、快適な職場環境の実現を目指し、全社一丸となって労働災害の防止を図る。

安全への取組み事例
本社・本店の安全衛生委員による安全パトロールを実施し、労働災害防止のための指導を行う。
毎年、安全大会を開催し、安全優良社員・協力会社の表彰や安全研修会を通じて、災害防止のため安全意識の向上を図っています。
年間の安全衛生計画により統括安全部が主導し、社員・協力会社の合同パトロールを実施して、現場の危険要因の低減や指導及び改善の強化を図っています。

安全への取組み参考資料
 • ①安全衛生委員会
  安全パトロール
  安全衛生委員会安全パトロール
 • ②安全大会
   
  安全大会
 • ③社員・協力会社
  合同パトロール
  社員・協力会社合同パトロール

労働災害発生状況
年度平22平23平24平25
死亡災害0件0件0件0件
休業4日以上0件0件0件0件
休業4日未満1件0件0件2件