title
会社名:川田工業株式会社 業種:建設業
所在地:北海道帯広市東5条南5丁目1番地
電話番号:0155-27-3111

安全方針 人命尊重を最優先した強力な安全衛生活動と快適な職場環境を創造・推進する

安全への取組み事例
・年に1回全社員と協力会社参加の安全大会を開催(本社-5月に約350名、札幌支店-4月に約180名)
・年に1回10月に安全管理研修会を開催(全社員対象)
・毎月1回の安全例会(全社員対象)
・年に2回、経営者(社長or経営層)による工事現場のパトロールを実施(7月の安全週間、10月の衛生週間)
・毎月1回の総務部労働安全室による工事現場パトロール
・年に2回程度、女性社員を同行した工事現場のガールズ安全衛生パトロールを実施-女性視点で現場の安全衛生を点検して、ガールズ安全衛生パトロール点検表に記載する。

安全への取組み参考資料
  • ①本社安全大会
    本社安全大会
  • ②経営者パトロール
    経営者パトロール
  • ③ガールズパトロール
    ガールズパトロール

労働災害発生状況
年度平成29年度平成28年度平成27年度平成26年度平成25年度
4日以上の休業災害1件0件0件0件2件
4日未満の休業災害0件0件0件0件0件
不休業災害0件1件0件0件0件