title
会社名:株式会社 ニッポン放送 業種:その他の事業
所在地:東京都千代田区有楽町1-9-3
電話番号:03-3287-1111

安全方針 1. 労働災害の防止を図る。
2. 従業員の協力の下に、安全衛生活動を実施する。
3. 労働安全衛生法又はこれに基づく命令、事業所に於いて定めた安全衛生に関する規程等を順守する。

安全への取組み事例
従業員への健康の増進及び快適な職場環境の形成の促進を図り、安全衛生の水準の向上を目指す。
地震災害等緊急事態発生時に、関係会社・協力業者従業員を含めた全従業員の安全確保に努めるとともに、公共放送を行うものとして、聴取者に安全・安心放送を届ける。
安全衛生委員会で、目標、計画をたてるとともに周知、実施し検証をする。

安全への取組み参考資料
  • 安全衛生委員会
    安全衛生委員会
  • 防災訓練
    防災訓練

労働災害発生状況
平成23年度平成24年度平成25年度平成26年度
死亡災害0件0件0件0件
休業災害
【4日以上】
1件0件0件0件