title
会社名:富士通株式会社 小山工場業種:製造業
所在地:栃木県小山市城東3-28-1
電話番号:0285-24-6301

安全方針1.職場の危険要因を特定・定量化し、リスクの低減措置により労働災害の未然防止に努める
2.労働安全衛生関連法令を遵守するとともに、社内の安全衛生諸規定に基づく安全衛生活動を推進する
3.快適な職場環境づくりと健康増進活動を推進する
4.労働安全衛生の意識向上を図るため、従業員に教育・訓練を実施する

安全への取組み事例
【リスクアセスメントの実施】
毎年、全員参加のリスクアセスメントを実施し、リスク低減を図っています。
【職場安全パトロール】
安全衛生委員や安全衛生スタッフなどによる定期的な職場巡視により、職場の危険・有害要因の早期発見、低減に努めています。
【安全衛生教育の実施】
毎年、全社員を対象に安全衛生教育を実施し、社員一人ひとりの安全意識の向上を図っています。

安全への取組み参考資料
  • ①リスクアセスメントの実施
    リスクアセスメントの実施
  • ②職場安全パトロール
    職場安全パトロール
  • ③安全衛生教育の実施
    安全衛生教育の実施

労働災害発生状況
2008年度2009年度2010年度2011年度2012年度
休業災害0件0件0件0件0件
不休業災害0件0件0件0件0件